Proiectul EUREGA

EUropean REgions of GAstronomy building resilience and creating economic growth

Proiectul EUREGA Interreg Europe se bazează pe o lungă colaborare a regiunilor dedicată prezervării și valorizării tradițiilor gastronomice proprii și astfel dezvoltării comunităților acestora. Din proiect fac parte nouă parteneri care sunt membri ai Platformei ERG (European Region of Gastronomy Platform – ERG Platform) și care au găzduit sau vor găzdui în curând în regiunea lor un anumit an dedicat gastronomiei. Ideea proiectului a apărut din această colaborare, deoarece finanțarea prin Interreg Europe ar putea oferi un imbold și un instrument care până în prezent lipsea, pentru a permite includerea hranei și a gastronomiei în strategii și politici, ca parte a unui efort de dezvoltare integrat, bazat pe oferta locală. EUREGA Interreg Europe a fost creat pentru a accelera, a spori și a asigura recunoașterea și includerea produselor alimentare și gastronomiei în strategii și politici de la nivel regional, național și, eventual, european, referitoare la patrimoniul cultural, dezvoltarea economică, turismul, ocuparea forței de muncă și educația.

Mai multe detalii cu privire la proiectul EUREGA Interreg Europe regăsiți aici:http://www.cjsibiu.ro/proiecte/eurega-2/