Poteca Slow Food

Povești și gusturi pentru copii


Proiectul își propune elaborarea și tipărirea a două materiale: o broșură cu povești de cultură gastronomică, adaptate pentru copii și o hartă a județului Sibiu. Aceasta din urmă va cuprinde o  rută și o listă de recomandări pe acest traseu. Recomandările sunt de fapt poveștile din broșură scrise astfel încât să convingă familiile cu copii să viziteze satele sibiene pe urmele gusturilor locale. Descoperirea efectivă a gusturilor va fi oferită local prin intermediul unor ateliere senzoriale pentru copii si adulți. Experiența este una tip slow living adică de descoperire înceată și propune petrecerea împreună cu familia a jumătate de zi într-un sat cu pretextul unui interes comun: gustul mâncării și legătura cu natura.

Nevoia principală de la care a plecat conceptul potecii Slow Food este necunoașterea de către copii și părinți a originii alimentelor consumate, a specificului teritoriului din zona noastră și a modului de trai a celor care produc aceste alimente. Cunoașterea acestor elemente, duce credem noi, la un consum sporit de produse locale, o grijă crescută față de mediul natural și modalități de producție sănătoase dar și la protejarea micilor comunități în care se produc această mâncare. În plus acest gen de experiențe i-ar putea ajuta pe copii, și părinți  implicit să își regândească alimentația zilnică și să își educe comportamentul alimentar, bazând-se pe principiile slow food.

Creșterea consumului de produse locale cu origini cunoscute
este principala schimbare dorită. Beneficiile consumului de produse locale sunt foarte variate: de la argumente legate de sănătate și nutriție, la motive economice, sociale și de mediu.

Grupul țintă este format din familii cu copii din județul Sibiu dar și din toată România cât și micii producători care vor fi recomandați și care vor oferi atelierele senzoriale în satele din județul Sibiu.

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt locuitorii din aceste zone și consumatorii produselor lor. Menționăm doar trei beneficii indirecte:
– Prin susținerea micilor afaceri locale (băcanii, aprozare, restaurante) se susține involuntar o comunitate, o structura socială care de obicei apare in jurul piețelor locale, a magazinelor mici unde lumea stabilește relații de lungă durată. Aceasta poate duce la apariția unor comunității empatice unde locuitorii regăsesc un model social pierdut, vecinătatea de ex.
– Cumpărând local susținem păstrarea soiurilor locale de plante, semințe si a raselor locale de animale, adică a biodiversității deosebite pe care o avem. Tot așa are loc si păstrarea de gusturi vechi, bune în fața standardizării și estompării gusturilor locale.
– Mâncând local susținem micii producători vs. agrofood industrializat. Practicarea agriculturii la scara mică de către aceștia asigură în mod direct păstrarea peisajului cultural, adică a modului cum arata spațiul dintre satele și in zonele alpine: pășuni, fânețe cu căpițe, poieni cu flori, livezi, refugii intre loturi, etc. Indirect mâncarea are astfel și o componenta estetica.